De Gouden weken

De Gouden Weken worden ingezet om het goud dat we in handen hebben, de leerlingen, in korte tijd te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in de groep heerst, een heel schooljaar lang.

De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Ze zijn geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming. Hierbij maken we gebruik van het boek: 'De Gouden Weken'. 

Bij De Gouden Weken ligt het accent op groepsvormende activiteiten en oudercontact. De leerkrachten krijgen een stappenplan aangereikt hoe zij deze gouden weken vorm kunnen geven. Het stappenplan omvat naast suggesties voor de inzet van groepsvormende activiteiten, ook suggesties voor de regelgeving, de indeling van het lokaal en de indeling van bijvoorbeeld een dag.

De dynamische driehoek tussen leerkracht, kind en ouder staat centraal. Inzichten vanuit het Groepsontwikkelingsmodel van Tuckman en de behoeftepiramide van Maslow spelen een voorname rol bij de fases van groepsvorming. Deze inzichten worden op een praktische en concrete manier vertaald naar de onderwijspraktijk, waarbij energizers en coöperatieve leervormen een belangrijke rol spelen.