Farent

Over Farent

Farent biedt advies, ondersteuning en faciliteiten aan bewoners die willen investeren in zichzelf én een betere sociale leefomgeving.

Onze missie
Farent levert diensten die een bijdrage leveren aan het voorkomen, verminderen of oplossen van maatschappelijke knelpunten op buurt-, wijk-, of stadsniveau. Onze taak is het activeren van burgers tot het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn, het dragen van (mede) verantwoordelijkheid voor een goede leefomgeving en voor het welzijn van medeburgers die ondersteuning nodig hebben.

Onze kernwaarden

Verbindend: Farent is een verbindende factor tussen klanten, bewoners en samenwerkingspartners; een schakel tussen systeem- en leefwereld.
Vernieuwend: Farent anticipeert op behoeften van (toekomstige) cliënten en opdrachtgevers. Farent speelt in op maatschappelijke veranderingen en vertaalt deze naar nieuwe diensten.
Gedreven: Farent is maatschappelijk betrokken, heeft hart voor de zaak en is ambitieus. Farent wil op haar vakgebied tot de besten behoren.
Resultaatgericht: Farent doet wat is afgesproken, verbindt doelstellingen met resultaten, plant en organiseert.

Farent - Sociaal werk