KBS de Kameleon

Basisschool èn meer...

Onze School

Individuele groei

Graafseweg 52
5213 AL 's Hertogenbosch

Levens echt leren

Gezonde school

Basisschool De Kameleon is een niet al te grote en sfeervolle school, met onderwijs dat voortdurend in ontwikkeling is. We begeleiden hier  leerlingen die zijn verdeeld over 8 jaargroepen. Daarnaast hebben we ook 2 nieuwkomersgroepen. Onze populatie is divers.

De school is onderdeel van het brede schoolconcept waarin kinderopvang (BSO en Peuterarrangement) en onderwijs intensief samenwerken. We werken nauw samen met de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang van Kanteel, gehuisvest in hetzelfde gebouw. De school participeert binnen de Brede Bossche School De Graaf, waardoor er veel extra activiteiten plaatsvinden op gebied van cultuur, sport, educatie en welzijn. Wij bieden een breed aanbod van buitenschoolse activiteiten: Klup Up!

Ons motto is: Samen leren, zelf kunnen

Naast het aanleren van taal- en rekenvaardigheden vinden wij het van belang de sociaal-emotionele ontwikkeling en de creativiteit van het kind te ontwikkelen en om kinderen uit te dagen het beste uit zichzelf en uit anderen te halen. Het betekenisvol aanbieden van het onderwijs zien wij als de belangrijke taak van de leerkracht. Wij kiezen dan ook voor thematiseren.

Op onze school werken de collega’s met passie om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen op weg naar het voortgezet onderwijs. We besteden aandacht aan digitale vaardigheden, we werken toekomstgericht. Daarom geven we ook Engelse les vanaf de kleutergroepen.

Wij streven naar kansengelijkheid en vinden dat elk kind de kans moet krijgen zich optimaal te ontplooien. Hier willen we door ons onderwijs en aanvullende voorzieningen een bijdrage aan leveren. We werken hierbij samen met diverse partners vanuit de wijk en de gemeente. Het perspectief voor de toekomst: goed op elkaar aansluitende voorzieningen op het terrein van onderwijs, opvang, sport en cultuur voor ieder kind.

Nieuws