Nieuwkomersgroep

In de Nieuwkomersgroep begeleiden we kinderen tussen de 6 en de 12 jaar die minder dan 6 maanden in Nederland wonen en minder dan 6 maanden aaneengesloten op een basisschool hebben gezeten. Kinderen zitten meestal een jaar in de nieuwkomersgroep. Daarna worden zij aangemeld bij een school nabij hun woonadres.

 In een nieuwkomersgroep worden kinderen intensief begeleid bij het leren van de Nederlandse taal. Wij gebruiken hiervoor Wereld vol Woorden: de thematische aanpak en Logo 3000 voor het uitbreiden van de woordenschat. De woorden van Logo 3000 worden in het thema aangeleerd.

·         Binnen het thema is er elke dag een aanbod in groepjes (1, 2, en 3 ster-niveaus) naast klassikaal onderwijs.

·         Er is aandacht voor de eigen taal en cultuur in de vorm van gerichte opdrachten.

·         Er zijn suggesties voor uitbreiding en/of verdieping (waaronder ‘Zien is Snappen’).

·         Per thema is er een helder uitgeschreven leerlijn.

·         Woordwebben van LOGO 3000 zorgen voor uitbreiding woordenschat op een betekenisvolle manier.

 
Een wereld vol woorden

Naast de mondelinge taal krijgt ook het leren lezen veel aandacht. Wij gebruiken hiervoor VLL Kim Versie. Bij de start van een leerling in de Nieuwkomersgroep bepalen we aan de hand van een toets het instapniveau van het kind.

Voor rekenen wordt ook de beginsituatie van een kind bepaald door een instaptoets. Als het kind eraan toe is, kan de les ook gevolgd worden in een basisschoolgroep.

Zien is snappen