Schakelklas

Wat is de schakelklas?

De schakelklas is er voor kinderen van 4,5 tot 5,5 jaar (groep 2 van de basisschool).

Het doel van de schakelklas is om in één schooljaar intensief te werken aan de taalontwikkeling, waardoor kinderen met een taalachterstand een inhaalslag maken. Hierdoor starten de kinderen sterker in groep 3.

Bij ons op school bieden we deze leerlingen dagelijks gedurende een heel schooljaar extra begeleiding binnen de eigen groep en soms ook buiten de groep, afhankelijk van het doel en de activiteiten die we doen. De leerkrachten van groep 1/2 hebben hier allemaal een scholingstraject voor gevolgd en geven zelf de extra ondersteuning aan de kinderen met een taalachterstand in de groep. De andere kinderen in de groep worden op dat moment begeleid door een andere leerkracht of onderwijsassistente. Voor de ouder(s)/verzorger(s) worden er 5 bijeenkomsten georganiseerd waarbij gesproken wordt hoe het kind thuis kan worden ondersteund in de (talige)ontwikkeling. De logopediste van Compas013 geeft op deze bijeenkomsten materialen en tips die thuis gebruikt kunnen worden om uw kind daarbij te helpen.

De projectbegeleiding van de schakelklas is in handen van Compas013. De leerkrachten zien bij het volgen van de leerlingen in groep 1 wie baat kan hebben bij extra ondersteuning via de schakelklas. Met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) zorgt de logopediste van Compas013 voor de screening van deze leerlingen. Diezelfde meting wordt aan het einde van het schooljaar herhaald om de vooruitgang te meten van de schakelleerlingen.

Wat levert de schakelklas op?

-      De leerlingen maken een aantoonbare inhaalslag in hun ontwikkeling op het gebied van taalbegrip, auditief geheugen voor zinnen en de passieve woordenschat.

-       Leerkrachten en ouders zien op sociaal-emotioneel gebied ontwikkeling van de leerlingen. Daarbij worden herhaaldelijk genoemd:

-  Vergroting van het zelfvertrouwen

-  Toename van spreekdurf

-  Meer praten

-   Vaker vragen durven stellen in de klas

-   Beter kunnen (samen)spelen

-   Spontaner kunnen praten met leeftijdsgenoten