Bartje

Bartje is een leerling van onze school, gedurende acht jaar werkt hij aan vaardigheden en veerkracht om zich te ontwikkelen tot een gelukkig en betrokken kind.

Bartje groeit gedurende deze schooltijd uit tot een kind in zijn bloei die passend is bij zijn optimale leerontwikkeling.

Bartje beschikt over een positief zelfbeeld, denkt vanuit een groei mindset en kan samenwerken.

Bartje wordt geprikkeld en verwonderd zich gedurende de dag. Daardoor is hij geboeid en alert. Hij vergeet de tijd als hij aandachtig aan het werk is.

Bartje is in de pauze graag in beweging en omringd door vrienden.

Bartje heeft een positieve invloed op zijn omgeving en heeft respect voor de ander en zichzelf.

Bartje probeert vanuit kleine stapjes bij te dragen aan de footprint die hij nalaat op de aarde.

 

Dit  ervaar ik:

•Ik voel me veilig en welkom

•Ik ga met plezier naar KBS Kameleon de Graaf

•Ik voel me thuis en gezien om wie ik ben ik.

•Ik vertrouw op mijzelf en heb lef om voor mijzelf op te komen.

•Ik heb doorzettingsvermogen om te leren en mijn doelen te behalen.

•Ik ben trots op wie ik ben.

•Ik voel me als een vis in het water

•Ik geniet

•Ik ben ontspannen en assertief

 

Dit doe ik:

•Ik zet mijn talenten in

•Ik werk samen met anderen.

•Ik  denk in oplossingen en ontvang ze van anderen vanuit positiviteit.

•Ik maak de keuzes die passen bij mijzelf, de ander en de omgeving.

•Ik kies de best passende leerstrategie voor mijzelf.

•Ik neem verantwoordelijkheid.

 

Dit kan ik:

•Ik kan mijn eigen leerdoelen stellen samen met de leerkracht.

•Ik kan mij verplaatsen in de ander.

•Ik kan samenwerken en samen spelen.

•Ik kan op mijn eigen werk reflecteren.

•Ik beschik over digitale vaardigheden, waar binnen ik de juiste de keuzes kan maken.

•Ik kies de best passende leerstrategie voor mijzelf.

•Ik neem verantwoordelijkheid.

•Ik kan keuzes maken in mijn gedrag die passen binnen de groep, school, omgeving en de samenleving.