OR

De belangrijkste taken van de OR (ouderraad) zijn:

  • Het behartigen van de belangen van de ouders.
  • De ouderraad kan fungeren als een brug tussen de ouders onderling, leerkracht en ouders, en school en ouders.
  • Het deelnemen aan werkgroepen om samen met de teamleden activiteiten voor de kinderen te organiseren zoals Sint, Pasen en Kerst.
  • Het mede vaststellen, innen en beheren van de ouderbijdrage.