BVL

De Kameleon is gecertificeerd middels het BVL, het Brabants Verkeersveiligheid Label.  Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen met behulp van de methode ‘Wijzer door het verkeer’. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast is er een verkeersouder betrokken bij verkeerseducatie. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van onze plannen en andere ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid. Door het schooljaar heen is er middels OGO schoolbreed gewerkt aan het project Verkeer. Daarnaast nemen de kinderen uit groep 7 deel aan het theoretisch- en praktisch verkeersexamen. Om de verkeersactiviteiten te stimuleren en uit te voeren is er een verkeerscommissie actief.