Stichting Signum

Wij zijn Signum

In ’s-Hertogenbosch en omgeving is SIGNUM een organisatie voor primair onderwijs. Signum telt 22 basisscholen en twee scholen voor speciaal basisonderwijs verspreid over alle stadsdelen. De scholen zijn gehuisvest in 28 schoolgebouwen. De scholen variëren in omvang van 69 leerlingen tot 666 leerlingen. Dagelijks begeleiden 750 medewerkers ruim 6.400 leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau. Zo bieden de scholen van SIGNUM kinderen optimaal de kans om in onze complexe samenleving hun eigen identiteit te ontwikkelen. SIGNUM vindt het belangrijk dat iedere school een kindcentrum 0-13 vormt en een maatschappelijk relevante positie in de wijk inneemt. Er wordt daarom nauw samengewerkt met kinderopvangorganisaties. Voor de SIGNUMscholen fungeert het College van Bestuur als het bevoegd gezag.

Missie: waarom bestaan wij?
’SIGNUM bestaat uit authentieke scholen die een toonaangevende bijdrage leveren aan de talentontwikkeling van autonome en initiatiefrijke kinderen.’ Deze missie komt tot uiting in ons motto: Ondernemend in onderwijs.

Visie: waarheen gaan wij?
‘In 2019 is SIGNUM een professionele leergemeenschap die het vertrouwen van de belanghebbenden heeft. Signum realiseert een doorgaande lijn in het leren en ontwikkelen van kinderen van 0 tot 13 jaar.’

Daadkrachtig en resultaatgericht
zoals in de vorming van Integrale Kindcentra 0-13. Een Kindcentrum 0-13 biedt opvang, educatie en onderwijs aan kinderen van 0 tot 13 jaar in een doorgaande lijn, zonder drempels en waar mogelijk onder één dak. In nauwe samenwerking met organisaties voor kinderopvang wordt er gewerkt volgens één pedagogische en educatieve visie. Kinderen kunnen zich daar optimaal ontwikkelen.

Innovatief en uitgaand van verschillen
zoals het innovatieproject “Eigentijds onderwijs en ontwikkeling”. SIGNUMscholen zijn continu in ontwikkeling om het onderwijs te verbeteren en optimaal aan te laten sluiten bij de ontwikkelbehoefte van ieder kind. Passend voor alle kinderen, met eigentijdse middelen en werkvormen en gebruik makend van de nieuwste onderwijskundige inzichten. Er worden professionele leergemeenschappen gevormd, waarin samengewerkt wordt om inhoud te geven aan vernieuwingen.

Onderzoekend
zoals de studenten op onze academische opleidingsscholen. SIGNUM vindt het belangrijk een actieve rol te spelen bij het opleiden van toekomstige collega’s. In onze academische scholen doen studenten van Fontys Hogeschool Kind & Educatie, samen met leden van het schoolteam, praktijkgericht onderzoek. Dit versterkt de onderzoekende cultuur in de school en leidt tot doelgerichte kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

Meer weten? Ga naar de website van Stichting Signum!

http://www.signumonderwijs.nl