Onze school

Welkom op de pagina van basisschool de Kameleon, locatie Graafseweg.

Basisschool De Kameleon is een kleine, gezellige school in de Graafsewijk te ’s-Hertogenbosch.
We begeleiden hier +/- 170 leerlingen die zijn verdeeld over 4 jaargroepen. Daarnaast hebben we ook 1 nieuwkomersgroepen. 

Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige en geborgen omgeving.

De essentiële ingrediënten hiervoor zijn: groeiende mindset, talentontwikkeling en hoge verwachtingen binnen ons onderwijs vergroten de kans op gelukkige en betrokken burgers in de maatschappij. Kameleon de Graaf als gemeenschapsschool speelt daarin een belangrijke rol.

Het team zorgt voor een voorspelbare, geborgen, kansrijke, plezierige en duurzame leeromgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Onze school voelt als een veilige thuisbasis, daar waar onze kinderen leren “vaardigheden en veerkracht” te hebben om samen met het team en de ouders om te gaan met de samenleving die continue in verandering is.

Inzet op zelfredzaamheid en zelfontplooiing versterkt “de kracht” in het zich  eigen maken van talenten door het te gewoon te doen en te mogen vallen, opstaan en weer doorgaan.

We zijn gevestigd in Brede Bossche School De Graaf. Waar ook veel naschoolse activiteiten plaatsvinden.

Ons historisch verhaal

Het verleden als bron van inspiratie :

Pastoor Barten werkte vanuit de Bartjeskerk met als belangrijkste waarden en normen: barmhartigheid en compassie .

Pastoor Barten had een grote parochietuin, in de jaren dertig ten tijde van de crisis stond hij een gedeelte van de tuin af aan de bewoners van de Graafsewijk.

In dit gedeelte van de tuin ontstond een moestuin, waar de arme bewoners van de wijk hun voedselvoorziening konden aanvullen door te plukken uit de tuin, in de volksmond bekend als De Pluktuin van Barten.

Voor een nadere kennismaking nodigen wij u graag uit voor een rondleiding of een gesprek.

Schoolgids en kalender

Hieronder vindt u de schoolkalender en tevens de schoolgids van onze school.

Schooltijden

Maandag:         08.30 - 14.45
Dinsdag:           08.30 - 14.45
Woensdag:       08.30 - 12.30
Donderdag:      08.30 - 14.45
Vrijdag:             08.30 - 14.45

Contactgegevens

KBS de Kameleon
Graafseweg 52
5213 AL 's Hertogenbosch
 073 -851 99 30 of directie@kbsdekameleon.nl

(ziekmeldingen graag voor 8.30 uur)

Overige telefoonnummers

BBS de Graaf (beheer) 073 - 851 99 30
Peuters Dribbels           073 - 851 99 39
Peuters Kruimels          073 - 851 99 37