Groep 3/4

Leren lezen
In groep 3 staat het leren lezen centraal. We werken met de methode Veilig Leren Lezen (Kim versie). Per les komt één nieuwe letter aan bod. De nieuwe letter wordt 2 dagen achter elkaar geoefend; daarna is het tijd voor de volgende nieuwe letter. De kinderen leren de letters door te luisteren, voelen (uitspreken) en kijken naar de nieuwe letter. Ook leren de kinderen de schrijfwijze van de nieuwe letter. Tot slot wordt de letter op de juiste plaats van het letterbord geplaatst.

    

Voor het vlot leren lezen van woorden en zinnen, is het van belangdat de kinderen de geleerde letters vlot en correct kunnen benoemen. Het tempo ligt hoog in groep 3. U kunt uw kind hierbij ondersteunen door thuis regelmatigte lezen, samen met uw kind. Hiervoor kunt u de woordrijtjes gebruiken die uw kind meekrijgt naar huis bij de start van iedere kern. Een kern duurt 2 tot 3 schoolweken.

Om de voortgang van uw kind te monitoren, worden na iedere kern 2 toetsen afgenomen:- de letterkennistoets (waarbij de aangeboden letters worden getoetst)- de woordleestoets (tijdens deze toets lezen de kinderen zoveel mogelijk woorden in 1 minuut).  Als u thuis met uw kind leest, is het belangrijk om zoemend te lezen. Dit betekent “zingend” lezen. Hierbij maakt u de klanken langer. Bijvoorbeeld: kkkkkiiiippp. Hakken en plakken doen de kinderen alleen bij het leren spellen (het correct schrijven van woorden).

Schrijven
Op de dag dat de kinderen een nieuwe letter leren lezen, leren zij deze letter ook schrijven. De kinderen oefenen de nieuwe letter eerst op een wisbordje en vervolgens in hun schrift. Uiteraard is er in de klas aandacht voor de juiste pengreep en schrijfhouding. Naast het schrijven van de letters, leren de kinderen ook de cijfers 0 t/m 9 correct schrijven.

Spellen
In het eerste half jaar van groep leren de kinderen klankzuivere woorden spellen. Dit zijn woorden die je schrijft zoals je ze hoort, zoals boom, kast, muis etc. Daarna komen woorden waar spellingregels op toegepast moeten worden, zoals woorden met /ng/ en /nk/.

Rekenen
In groep 3 zijn we in de rekenlessen onder andere bezig met het volgende: getalbegrip, splitsen, plus- en minsommen tot 20, opdrachten met de telrij en verhaalsommen. Bij het leren rekenen maken de kinderen gebruik van materiaal zoals blokjes, fiches etc.

Circuit/thematisch werken
’s Middags werken we vaak in een circuit. De kinderen zijn dan, soms aan de hand van een thema, met diverse activiteiten bezig zoals knutselen, opdrachten met cijfers en letters, opdrachten in de bouwhoek etc.

Groep 4

Technisch en begrijpend lezen:Net als in groep 3 besteden we ook in groep 4 veel aandacht aan het technisch leesonderwijs. We gaan verder waar men in groep 3 mee is gestopt. We maken gebruik van de methode Estafette. De kinderen leren woorden flitsen, lezen op tempo en leren nieuwe leesstrategieën. Halverwege groep 4 starten we met begrijpend lezen. We gebruiken daarvoor de methode Nieuwsbegrip. Hierbij leren de kinderen de tekst actief lezen, achter de betekenis komen van moeilijke woorden en de tekst voorspellen.

Rekenen:Bij rekenen oefenen we in groep 4 onderandere de tientallen, sommen tot en met 100, splitsen van getallen en keersommen. We gebruiken de methode De Wereld in Getallen. We werken zo veel mogelijk handeld zodat de kinderen de sommen daadwerkelijk toe kunnen passen. Iedere dag besteden we ook tijd aan verhaaltjessommen en automatiseren.

 

Keersommen leggen d.m.v. pepernoten tijdens Sinterklaastijd.

Spelling en taal:Voor de vakken taal en spelling maken we gebruik van de methode Taal Actief. Bij spelling leren de kinderen in groep 4 veel verschillende spellingsregels. Waar ze in groep 3 nog veel fonologische woorden leerde schrijven, leren de kinderen nu spellingsregels de koppelen aan woorden. We besteden veel aandacht van het contoleren van het eigen gemaakte werk. Zo leren de kinderen kritisch te kijken naar hun eigen werk. Taal is in groep 4 een nieuw vak. Taal is opgedeeld uit twee onderdelen: woordenschat en taalverkennen. In totaal worden er 8 blokken aangeboden waarbij ieder blok een eigen thema heeft. De kinderen leren nieuwe woorden en gaan deze toepassen in opdrachten. Ook leren de kinderen dat een zin bestaat uit verschillende stukjes, zoals werkwoord, zelfstandig naamwoord etc.

                                   

Kortom een jaar waarin we veel leren en een nog betere basis leggen voor de rest van de basisschoolcarrière.