Visie en missie

Missie

Samen leren, zelf kunnen

 

Visie

Op de Kameleon dragen leerkracht, ouder en kind samen de verantwoordelijkheid voor hun bijdrage aan de optimale ontwikkeling en het geluk van het kind.

De visie krijgt vorm en inhoud middels de vijf ankerwaarden:


1 CREATIVE  

Talenten kennen en benutten

Vaarwel verveling. KBS De Kameleon prikkelt kinderen tot actief leren. Creatief denken en doen inspireert en brengt ook onze medewerkers van idee naar idee. Op onze school helpen wij kinderen hun sterke kanten te ontdekken. Eigen talenten verder te ontplooien, daar zijn kinderen dol op.

 

2 COLLABORATE  

 Leren met elkaar

Keer op keer een aangename verrassing. Samen spelen, leren en werken. Vitaminen voor een gezonde sociale ontwikkeling. Veilige structuur, kindgerichte afspraken en regels zijn daarbij onmisbaar. Respectvol, behulpzaam, rekening houden met, zijn de essentiële kernwaarden. De kracht van collectiviteit.

 

3 COMMUNICATE   

Positief communiceren

Aan de basis van ons kwalitatief hoogwaardig onderwijs staat goede communicatie. Wij zien school en ouders als partners. Samen dragen wij zorg voor de kinderen. Dat vraagt om vertrouwen en een heldere communicatie. Openheid maakt de school laagdrempelig, zodat we ons allemaal thuis voelen. Wij steken veel energie in contacten met ouders. Zowel tijdens informele momenten als tijdens kijkdagen, informatie- en ouderavonden. We gebruiken de communicatieve mogelijkheden van ICT. De website toont alle facetten van KBS de Kameleon en met sociale media houden wij de communicatie uiterst actueel.

 

4 COMMITMENT  

Betrokkenheid

Op KBS de Kameleon houden leerkrachten van kinderen en tonen zichtbaar een betrokken houding ten aanzien van die kinderen, maar ook naar ouders, externen en collega's. Door die betrokkenheid en toewijding worden resultaten op een hoger plan gebracht. Het respectvol benaderen van elkaar is onontbeerlijk. Kinderen moeten als vanzelfsprekend aanvoelen dat de leerkracht om hen geeft.

Vertrouwen naar de kinderen moet als een tweede natuur zijn. Dat vertrouwen dient  wederzijds te zijn. Commitment is een continue proces, waaraan voortdurend gewerkt moet worden

 

5 CARE  

Zorgen voor elkaar


Goed onderwijs is adaptief onderwijs dat alle kinderen de kans biedt zich evenwichtig en optimaal te ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. Dat willen wij op KBS De Kameleon waarmaken, elke schooldag  weer opnieuw.  Daar staan en gaan we voor. Wij zetten ons in om dienstbaarheid, respect voor elkaar, trouw en zorg uit te dragen. Dat brengt sfeer. Oog hebben voor de talenten van elk kind.  Aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren. Maar ook voor kinderen die sneller leren dan een ander. Betrokken bij de samenleving. In de eigen wijk dichtbij,  maar ook breder in ’s-Hertogenbosch.