Visie en missie

Missie 

Samen kleuren wij de dag van morgen in. 

Visie 

Binnen KC Kameleon De Graaf dragen professionals, ouders en kinderen samen de verantwoordelijkheid voor hun bijdrage aan de brede persoonlijkheidsontwikkeling en het geluk van de kinderen. Kinderen zijn de toekomst. 

Motto 

Vertel het mij en ik zal het vergeten. 

Laat het mij zien en ik zal het onthouden.  

Laat het mij ervaren en ik zal het mij eigen maken 

 

De vijf ankerwaarden: 

CREATIEF  

Talenten kennen en benutten 

Creatief denken en doen inspireert en brengt ook onze medewerkers van idee naar idee. Op onze school helpen wij kinderen hun talenten te ontdekken en te ontplooien. 

SAMENWERKEN 

Leren van en met elkaar 

Samen spelen, leren en werken wij ten behoeve van een gezonde sociale ontwikkeling. Respectvol, behulpzaam, rekening houden met, zijn de essentiële kernwaarden. De kracht van het collectief. 

COMMUNICEREN   

Positief communiceren 

Aan de basis van ons kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarin wij professionals en ouders als partners zien, staan goede communicatie en vertrouwen centraal. Samen dragen wij zorg voor de kinderen. 

COMMITMENT  

Betrokkenheid 

Onze professionals tonen zichtbaar plezier, toewijding en een betrokken houding ten aanzien van kinderen, ouders, externen en collega's. We werken vanuit vertrouwen dat wederzijds dient te zijn. Commitment is een continu proces, waaraan voortdurend gewerkt moet worden. Zo worden resultaten op een hoger plan gebracht. 

ZORG  

Zorgen voor elkaar 

Een goede leeromgeving is adaptief waar alle kinderen de kans geboden wordt zich evenwichtig en breed te ontwikkelen vanuit interesses en talenten. Wij dragen zorg voor elkaar vanuit respect voor een ieders eigenheid. We zijn betrokken bij de brede samenleving. 

Als medewerkers van Signum Onderwijs laten wij ons in ons dagelijks werk inspireren door onze gezamenlijke visie/ missie en kernwaarden. 

De bijbehorende instrumentele waarden zijn: vertrouwen, verbinden en ondernemen. Deze waarden worden door alle Signum scholen (uit)gedragen en zijn helpend om onze kernwaarden te realiseren.