Groep 1/2

ONTWIKKELINGSGERICHT ONDERWIJS
Op de Kameleon werken we ontwikkelingsgericht in groep 1/2. We leggen de nadruk op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van kinderen. Het belangrijkste principe is de zone van naaste ontwikkeling; het kind ontdekt vanuit zijn eigen ontwikkeling wat op het randje van zijn kunnen en nog niet kunnen ligt. 

Kleuters leren door te spelen. Door thema´s te kiezen die dicht bij de belevingswereld van de kinderen en te zorgen voor betekenisvolle activiteiten zien we dat de kinderen betrokken, gemotiveerd en geïnteresseerd zijn. Dat zijn precies de voorwaarden om te leren van activiteiten.  De leerkrachten richten samen met de kinderen thematische spelhoeken in en bedenken nieuwe activiteiten voor de hoeken in de klas, zodat het hoekenspel nieuwe impulsen krijgt. In het spel gebruiken we zoveel mogelijk echte materialen. Bijvoorbeeld bij het thema “Wij gaan tuinieren” een tuinslang, hark, schep etc. Kinderen mogen ook zelf materialen meenemen vanuit thuis. We zien dat kinderen meer betrokken worden bij het thema als ze spullen mee mogen nemen. 

Een thema duurt zes tot acht weken. We starten altijd met een startactiviteit om de kinderen nieuwsgierig te maken. U kunt hierbij denken aan een toneelstukje, prentenboek naspelen etc. Na deze startactiviteit laten we de kinderen kennis maken met het thema.  Er worden prentenboeken voorgelezen, filmpjes gekeken en we gaan naar buiten als dit mogelijk is. Hierdoor gaat het thema ook echt leven bij de kinderen. Bij de kleuters ligt de nadruk op taalontwikkeling. Door het creëren van een rijke leeromgeving en het werken in kleine groepen wordt de taalontwikkeling gestimuleerd.

Een thema eindigt met een afsluitende activiteit. Dat kan op diverse manieren:

- Een winkeltje maken en iets verkopen.

- Een restaurant openen en iets lekkers bakken.

- Een krant of boekje maken. 

- Een tentoonstelling of presentatie maken in de klas.

- Een voorstelling houden voor ouders of medeleerlingen.

HOE VERLOOPT EEN SCHOOLDAG BIJ DE KLEUTERS
De kleuters zitten iedere dag een aantal keren in de kring. In de kring worden verschillende activiteiten aangeboden aan de kinderen. U kunt hierbij denken aan:

  • prentenboeken voorlezen
  • liedjes / versjes aanleren
  • woordenschat spelletjes
  • rekenactiviteiten zoals het tellen van aantal en hier getalsymbolen aankoppelen maar ook rekenbegrippen zoals meer / minder / evenveel etc
  • vreedzame school

Twee keer op een dag (behalve op woensdag) hebben de kinderen een speel/werkles. We gebruiken hierbij het planbord om de kinderen te laten kiezen. De kinderen pakken hun naamkaartje en zetten dat bij het werkje wat ze graag willen doen.  De kinderen kunnen onder andere kiezen uit de huishoek, de bouwhoek, kleien, tekenen, lego, duplo, puzzelen, kralenplank etc. Wij als leerkracht spelen mee, begeleiden en observeren de kinderen tijdens de speel/werkles. 

De kleuters spelen 1 keer op een dag buiten. Ook gymmen ze iedere dag. Dit alles is onder andere goed voor de motoriek maar ook de taal-, reken- en sociale vaardigheden worden hiermee gestimuleerd.  

We zijn een gezonde school en daarom stimuleren wij ook gezonde voeding. In de ochtend eten de kinderen fruit. Een aantal dagen per week krijgen de kinderen fruit van school. De andere dagen moeten zij dit zelf meenemen. Tijdens het fruit eten mogen de kinderen water en/of melk drinken. Tijdens het brood eten mogen de kinderen een pakje sap drinken.