BBS

Een Afrikaans gezegde luidt: “It takes a whole village to raise a child”. Vanuit die gedachte heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch in bepaalde stadsdelen Brede Bossche Scholen (BBS) opgezet. Want de BBS is niet zomaar een school in een groot gebouw, maar een brede school met heel veel extra’s – voor kinderen én voor de buurt. Ook na schooltijd is er altijd wel iets te doen.

Zeven keer anders
In totaal telt Den Bosch zeven BBS’en die allemaal verschillend zijn. Een BBS sluit namelijk aan bij de specifieke behoeftes van de wijk. Wijkbewoners worden actief betrokken bij de voorbereidingen, uitvoering en het in stand houden van de BBS. Zo helpt de BBS om een wijk prettiger en veiliger te maken en tegelijkertijd krijgt de gemeenschap op een positieve manier invloed op de ontwikkeling van een kind.

Kansen vergroten
De BBS vergroot ontwikkelingskansen van de kinderen door de educatieve achterstand aan te pakken. Vanzelfsprekend ligt het accent in de BBS op het onderwijs van kinderen tussen 0 en 13 jaar. In totaal zijn er 24 partners aangesloten – van welzijnsorganisatie tot kinderopvang. Zij concentreren zich samen op vijf speerpunten: leesbevordering; opvoedingsondersteuning en volwasseneneducatie; sport, spel en bewegen; kunst- en cultuureducatie en ICT.