Groep 5

Wat doen we in groep 5?

Evenals groep 4 besteden we in groep 5 veel aandacht aan het technisch leesonderwijs. We werken iedere dag aan taal, spelling en rekenen. Zo leren we met rekenen deelsommen met behulp van tafels, optellen en aftrekken met grote getallen, meten, klok-kijken en rekenen met geld. Met taal leren we onder andere te spreken en te luisteren. De WO vakken zoals aardrijkskunde, natuur en geschiedenis komen ook aan bod, maar vergeet de creatieve vakken en gym/ fitness niet.

Wekelijks krijgen de kinderen huiswerk mee. Dit zijn vaak twee bladzijdes waar ze een week de tijd voor hebben om in te leveren.

Af en toe werken we ook buiten de school. In de herfst maken we bijvoorbeeld een herfstwandeling door het park. De kinderen krijgen daar een gerichte zoek- en kijkopdracht, die we vervolgens in de klas verwerken.

Daarnaast maken we onze klas gezellig met allerlei teken en knutselwerkjes, maken wekelijks gebruik van het ICT lokaal en werken we tijdens het hoekenwerk klassen-doorbrekend. Kortom, een gezellig jaar.