Stel cookie voorkeur in

Beste ouder/ verzorger,

Zoals u weet is het onderwijs en reguliere opvang in dit kindcentrum in verband met het Coronavirus gesloten. Voor ouders in vitale beroepen is er noodopvang beschikbaar. U kunt met uw kind terecht indien:

U (en uw eventuele partner) werkzaam bent in één van op de lijst van de genoemde vitale beroepen van de NCTB;
U kind/ kinderen geen gezondheidsklachten vertonen, zoals vermeld door RIVM.

Meer informatie over de noodopvang in 's-Hertogenbosch vindt u op deze pagina. Ook wanneer u geen klant bent bij de kinderopvang kunt u bij deze organisaties terecht. Heeft u behoefte aan 24-uurs opvang dan kunt u terecht bij www.kdvpippi.nl

Welkom

Welkom op de website van onze school!

Wij hopen iedereen die onze website bezoekt voldoende informatie te geven over o.a. de manier van werken op onze school.

Veel lees en kijk plezier!

Coöperatief leren

Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren. Bij coöperatief leren gaat het om de samenwerking tussen sterkere en zwakkere leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in tweetallen of groepjes werken. De kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Zij zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar.

Wil je meer weten kijk onder het kopje pedagogisch klimaat!

Groepsdoorbrekend werken

Iedere woensdag werken de groepen 3-4-7 en 5-6-8 samen aan een thema. Dit kan een actueel feest zijn of bijvoorbeeld een onderwerp uit de natuur o.i.d. De groepen werken dan door elkaar. Op deze manier kunnen de oudere kinderen de jongere kinderen helpen en andersom.

We werken aan de volgende vakgebieden: rekenen/wiskunde, taal/schrijven/lezen, constructie, spel, beeldend. De kinderen zijn altijd erg enthousiast bij het groepsdoorbrekend werken. Het is een ontspannen, gezellige maar toch leerzame manier van werken.

Wil je meer weten kijk onder het kopje pedagogisch klimaat!