Groep 8

Groep 8 is een jaar waarin we samen met de leerlingen en hun ouders bezig zijn met de overstap naar de Middelbare school. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende niveaus en type scholen. Ook wordt er informatie gegeven vanuit de Middelbare scholen, dit alles om ervoor te zorgen dat de leerlingen een goed beeld krijgen van de stap die ze gaan maken.

Er wordt nog hard gewerkt aan de vakken in groep 8 en ook voeren de kinderen doelengesprekken met de leerkrachten en hun ouders. Aan het eind van het schooljaar zorgen wij voor een bijzondere afsluiting voor de leerling, zodat ze met trots en plezier terugkijken op hun basisschoolperiode!

Vakken in groep 8

In groep 8 worden de onderdelen uit eerdere jaren herhaald en hierbij wordt steeds meer inzicht gevraagd. 

Bij spelling worden de categorieën uit voorgaande jaren herhaald en worden er een aantal nieuwe categorieën toegevoegd. Verder wordt er veel geoefend met het toepassen van spelling in het eigen werk. Ook de werkwoordspelling is hier een belangrijk onderdeel. In groep 8 leren de kinderen alle tijden door elkaar te gebruiken.

Begrijpend lezen wordt aangeboden middels Nieuwsbegrip en hierbij staat het toepassen van de strategie en het actief lezen centraal. Dit is een belangrijk kernvak waar veel mee geoefend wordt.

Tijdens de taallessen wordt aandacht besteed aan de woordenschat en aan de verschillende onderdelen van zinsontleding (bijvoorbeeld: persoonsvorm, onderwerp) en woordsoorten benoemen (bijvoorbeeld: zelfstandig naamwoord, telwoord).  Hierbij moeten de kinderen steeds meer verschillende onderdelen door elkaar kunnen gebruiken.

De vreedzame school staat ook dit jaar centraal. Dit sluit aan bij de schoolafspraken en vanuit hier starten we het jaar en maken we werk en gedragsafspraken met elkaar. Op deze manier zorgen we er met elkaar voor dat iedereen meetelt in de groep en dat we aandacht hebben voor elkaar. Ook wordt er middels activiteiten aandacht besteed aan het afscheid nemen van de basisschool en van elkaar.

Verder wordt er Engels, Wereldoriëntatie, gym, technisch lezen, verkeer en creatieve lessen gegeven.

De voorleeswedstrijd

De leerlingen uit groep 7 en 8 mogen meedoen aan de voorleeswedstrijd. De kinderen die zich hiervoor opgeven worden begeleid door een medewerker uit de schoolbieb. Zij oefent met de leerlingen en kijkt welk stuk geschikt is om voor te lezen. Tijdens dit moment lezen de kinderen een stuk voor uit een boek, waarna de jury de schoolkampioen bekend maakt. De schoolkampioen gaat door naar de Bossche voorleeswedstrijd, waaraan meerdere scholen uit Den Bosch meedoen.

Open dagen en snuffelmiddagen

De verschillende Middelbare scholen doen hun uiterste best om de leerlingen een goed en passend beeld van hun school te geven. Dit gebeurt tijdens de open dagen die meestal na de kerstvakantie plaats vinden. Informatie hierover vind je op de websites van de scholen en krijgt u via de leerkracht.

Ook bieden veel scholen een zogenoemde ‘snuffelmiddag’ aan. Hiervoor kun je je inschrijven tijdens de open dag. De leerlingen kunnen dan ervaren hoe de school is door lessen te volgen in verschillende lokalen. Dat zorgt voor een goed beeld en maakt de overstap naar de Middelbare school vaak wat minder spannend!

Het definitieve schooladvies

In februari, na de midden groep 8 toetsen, krijgen de leerlingen een definitief schooladvies. Dit is een proces waarover leerkrachten, ouders en leerlingen met elkaar in gesprek zijn geweest tijdens bijvoorbeeld het pré advies gesprek en het eerste gesprek in November. Bij het geven van dit advies wordt gekeken naar de werkhouding, het gedrag, de resultaten, de motivatie en de persoonlijkheid van de leerling.

Tijdens dit adviesgesprek wordt het onderwijskundig rapport besproken. Dit is een dossier over uw zoon/ dochter met onderwijskundige gegevens en dit dossier wordt na het gesprek gedeeld met de Middelbare school.

Aanmelden Middelbare school

Na dit adviesgesprek moeten de leerlingen aangemeld worden op een Middelbare school passend bij hun advies. Hierover krijgt u informatie tijdens het adviesgesprek. Een aantal scholen in Den Bosch maken gebruik van loting. Wanneer de school van de eerste keuze hier gebruik van maakt, dien je ook een school als tweede en derde keus op te geven.

Kennismaken op de Middelbare school

De verschillende scholen nodigen de leerlingen van eind groep 8 uit om kennis te komen maken met de nieuwe klas en de nieuwe mentor. Dit is vaak net voor de zomervakantie en zorgt ervoor dat de leerlingen al een beetje weten waar ze naar toe gaan, voordat de vakantie begint.

Jinc stage

De kinderen maken in groep 7 en 8 kennis met de Jinc stage. Tijdens deze stage krijgen ze informatie over verschillende bedrijven en kunnen ze hier rondkijken zodat ze ervaringen opdoen. Deze stage vindt twee keer per jaar plaats waardoor ze met verschillende bedrijven kunnen kennismaken. Op die manier zorgen we ervoor dat kinderen hun horizon verbreden.

Afscheid van de basisschool

Er vinden verschillende activiteiten plaats omtrent het afscheid van de basisschool. Denk hierbij aan de schoolverlaters dag (sportdag), schoolkamp, musical of een Lipdub. In de laatste schoolweek vind een afscheidsavond plaats waardoor wij op een bijzondere manier bij de moment stilstaan. Ook verlaten de leerlingen uit groep 8 de school in stijl, namelijk over een rode loper!

Ieder jaar weer een uniek moment voor leerkrachten, leerlingen en ouders.