Groep 7

Groep 7 is een jaar waarin een aantal nieuwe gebeurtenissen centraal staan, denk hierbij aan de voorleeswedstrijd, het verkeersexamen en het pré advies. Ook wordt er veel aandacht besteed aan motivatie, taakwerkhouding in zelfstandigheid.

Vakken in groep 7

In groep 7 wordt er bij rekenen veel aandacht besteed aan het cijferend rekenen, breuken en procenten en wordt er steeds meer inzicht gevraagd van de leerlingen.

Bij spelling worden de categorieën uit voorgaande jaren herhaald en worden er een aantal nieuwe categorieën toegevoegd. Verder wordt er veel geoefend met het toepassen van spelling in het eigen werk. Ook de werkwoordspelling is hier een belangrijk onderdeel. We starten met de tegenwoordige tijd, waarna de verleden tijd en de voltooide tijd aan bod komt.

Begrijpend lezen wordt aangeboden middels Nieuwsbegrip en hierbij staat het toepassen van de strategie en het actief lezen centraal. Dit is een belangrijk kernvak waar veel mee geoefend wordt.

 Tijdens de taallessen wordt aandacht besteed aan de woordenschat en aan de verschillende onderdelen van zinsontleding (bijvoorbeeld: persoonsvorm, onderwerp) en woordsoorten benoemen (bijvoorbeeld: zelfstandig naamwoord, telwoord).

De vreedzame school staat ook dit jaar centraal. Dit sluit aan bij de schoolafspraken en vanuit hier starten we het jaar en maken we werk en gedragsafspraken met elkaar. Op deze manier zorgen we er met elkaar voor dat iedereen meetelt in de groep en dat we aandacht hebben voor elkaar.

Verder wordt er Engels, Wereldoriëntatie, gym, technisch lezen, verkeer en creatieve lessen gegeven.

De voorleeswedstrijd

De leerlingen uit groep 7 en 8 mogen meedoen aan de voorleeswedstrijd. De kinderen die zich hiervoor opgeven worden begeleid door een medewerker uit de schoolbieb. Zij oefent met de leerlingen en kijkt welk stuk geschikt is om voor te lezen. Tijdens dit moment lezen de kinderen een stuk voor uit een boek, waarna de jury de schoolkampioen bekend maakt. De schoolkampioen gaat door naar de Bossche voorleeswedstrijd, waaraan meerdere scholen uit Den Bosch meedoen.

Het verkeersexamen

In groep 7 vindt het verkeersexamen plaats, wat bestaat uit een Theoretisch- en een Praktisch examen.

Tijdens het Theoretisch verkeersexamen maken de kinderen op de computer vragen over verschillende verkeerssituaties. Hier oefenen ze voor tijdens de verkeerslessen in alle jaren op school, maar wordt in groep 7 nog wat extra voor geoefend. Ze leren de verkeersborden en de verschillende verkeersregels.

Daarna vindt het Praktisch verkeersexamen plaats. Hierbij gaand e kinderen een route in de wijk fietsen en hierbij controleren leerkrachten en ouders hoe dat dit verloopt. Deze route krijgen de kinderen voor het verkeersexamen mee, zodat ze dit kunnen oefenen.

Wanneer ze beide onderdelen halen krijgen de leerlingen een Verkeersdiploma!

Het pré advies

In februari, na de midden groep 7 toetsen, krijgen de leerlingen een pré advies. Dit is een voorzichtig en voorlopig advies voor de Middelbare school. Bij het geven van dit advies wordt gekeken naar de werkhouding, het gedrag, de resultaten, de motivatie en de persoonlijkheid van de leerling.

Dit pré advies wordt gegeven in gesprek met de ouders en de leerling. Na dit gesprek vindt er een doelengesprek plaats met de leerling in de klas. Dit komt terug tijdens de gesprekken met ouders. Door deze gesprekken weten kinderen goed te vertellen waar ze aan willen werken en wat ze hiermee willen bereiken.

Jinc stage

De kinderen maken in groep 7 en 8 kennis met de Jinc stage. Tijdens deze stage krijgen ze informatie over verschillende bedrijven en kunnen ze hier rondkijken zodat ze ervaringen opdoen. Deze stage vindt twee keer per jaar plaats waardoor ze met verschillende bedrijven kunnen kennismaken. Op die manier zorgen we ervoor dat kinderen hun horizon verbreden.