Groep 6

In groep 6 wordt aandacht geschonken aan veel nieuwe doelen, verdeeld over verschillende domeinen. Rekenen en spelling bevatten veel nieuwe doelen en daarnaast wordt ook veel tijd besteed aan begrijpend lezen met Nieuwsbegrip en de woordenschat van de leerlingen. Ook wordt in groep 6 veel aandacht besteed aan plannen, organiseren, timemanagement en leren leren. Het verdere lesaanbod wordt hieronder gespecificeerd:

Taal & Spelling

In groep 6 worden de woorden steeds langer, wat weer nieuwe uitdaging met zich meebrengt. Zo leren de leerlingen meer over –ng/–nk woorden, over au/ou woorden en ei/ij woorden, maar ook open- en gesloten klankgroepen. Voorvoegsels en achtervoegsels komen ook vaak aan bod. Werkwoordspelling wordt ook regelmatig aangeboden. Ook de woordenschat wordt natuurlijk uitgebreid dit jaar.

Technisch Lezen

Dit jaar moeten kinderen halverwege het jaar AVI-niveau M6 en aan het einde van het jaar AVI

niveau E6 beheersen. M staat voor midden, E staat voor eind,

Begrijpend Lezen

Begrijpend Lezen is een belangrijk onderdeel van groep 6. Op school wordt Begrijpend Lezen aangeboden door de methode Nieuwsbegrip, waarbij zowel op papier als online gewerkt wordt aan verschillende strategieën door middel van het uitwerken van informatieve teksten. Begrijpend Lezen is zo belangrijk omdat in groep 6 de manier van taalgebruik ingewikkelder wordt, maar ook redactiesommen vanuit het rekenen moeilijker worden. De leerlingen moeten in staat zijn om de som uit een verhaal te halen en daar is Begrijpend Lezen erg belangrijk voor.

Rekenen

We gaan verder met de oriëntatie van getallen. Wat is een getal waard, uitspraak en schrijfwijze en het gebruik van kommagetallen valt daar onder meer onder. De keersommen worden groter. We gaan meer rekenen met geld, en schattend rekenen is daar een onderdeel van. Tijd, tijdsduur en kalender is ook een onderdeel dat terugkomt. Het omrekenen van diverse maten. Hoeveel mm is 2 hm? Rekenen met schaal, staafgrafieken en verhoudingstabellen komen ook meer aan de orde.Daarnaast komt het onderdeel breuken aan de orde. Hiervoor is het heel fijn wanneer de kinderen de tafels en deelsommen goed beheersen. Die zijn essentieel wanneer we hiermee aan de slag gaan.

BLINK

Middels de thematische methode BLINK gaan de leerlingen aan de slag met oriëntatie op de wereld. Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur komen op verschillende manier in thema’s aanbod, waarin samen leren en samen werken centraal staan.

Engels

Ook Engels wordt via de methode Stepping Stones aangeboden. Door veel samen oefenen, spreekoefeningen en voorbeelden door native speakers worden kinderen steeds vaardiger wat betreft de Engelse taal.