Groep 4

Technisch en begrijpend lezen:
Net als in groep 3 besteden we ook in groep 4 veel aandacht aan het technisch leesonderwijs. We gaan verder waar men in groep 3 mee is gestopt. We maken gebruik van de methode Estafette. De kinderen leren woorden flitsen, lezen op tempo en leren nieuwe leesstrategieën. 
Halverwege groep 4 starten we met begrijpend lezen. We gebruiken daarvoor de methode Nieuwsbegrip. Hierbij leren de kinderen de tekst actief lezen, achter de betekenis komen van moeilijke woorden en de tekst voorspellen.

Rekenen:
Bij rekenen oefenen we in groep 4 onderandere de tientallen, sommen tot en met 100, splitsen van getallen en keersommen. We gebruiken de methode De Wereld in Getallen. We werken zo veel mogelijk handeld zodat de kinderen de sommen daadwerkelijk toe kunnen passen. Iedere dag besteden we ook tijd aan verhaaltjessommen en automatiseren.

Keersommen leggen d.m.v. pepernoten tijdens Sinterklaastijd.

Spelling en taal:
Voor de vakken taal en spelling maken we gebruik van de methode Taal Actief. Bij spelling leren de kinderen in groep 4 veel verschillende spellingsregels. Waar ze in groep 3 nog veel fonologische woorden leerde schrijven, leren de kinderen nu spellingsregels de koppelen aan woorden. We besteden veel aandacht van het contoleren van het eigen gemaakte werk. Zo leren de kinderen kritisch te kijken naar hun eigen werk. 
Taal is in groep 4 een nieuw vak. Taal is opgedeeld uit twee onderdelen: woordenschat en taalverkennen. In totaal worden er 8 blokken aangeboden waarbij ieder blok een eigen thema heeft. De kinderen leren nieuwe woorden en gaan deze toepassen in opdrachten. Ook leren de kinderen dat een zin bestaat uit verschillende stukjes, zoals werkwoord, zelfstandig naamwoord etc.

                                   

Kortom een jaar waarin we veel leren en een nog betere basis leggen voor de rest van de basisschoolcarrière.