Groep 3

Leren lezen
In groep 3 staat het leren lezen centraal. We werken met de methode Veilig Leren Lezen (Kim versie). Per les komt één nieuwe letter aan bod. De nieuwe letter wordt 2 dagen achter elkaar geoefend; daarna is het tijd voor de volgende nieuwe letter. De kinderen leren de letters door te luisteren, voelen (uitspreken) en kijken naar de nieuwe letter. Ook leren de kinderen de schrijfwijze van de nieuwe letter. Tot slot wordt de letter op de juiste plaats van het letterbord geplaatst.

    

Voor het vlot leren lezen van woorden en zinnen, is het van belangdat de kinderen de geleerde letters vlot en correct kunnen benoemen. Het tempo ligt hoog in groep 3. U kunt uw kind hierbij ondersteunen door thuis regelmatigte lezen, samen met uw kind. Hiervoor kunt u de woordrijtjes gebruiken die uw kind meekrijgt naar huis bij de start van iedere kern. Een kern duurt 2 tot 3 schoolweken.

Om de voortgang van uw kind te monitoren, worden na iedere kern 2 toetsen afgenomen:- de letterkennistoets (waarbij de aangeboden letters worden getoetst)- de woordleestoets (tijdens deze toets lezen de kinderen zoveel mogelijk woorden in 1 minuut).  Als u thuis met uw kind leest, is het belangrijk om zoemend te lezen. Dit betekent “zingend” lezen. Hierbij maakt u de klanken langer. Bijvoorbeeld: kkkkkiiiippp. Hakken en plakken doen de kinderen alleen bij het leren spellen (het correct schrijven van woorden).

Schrijven
Op de dag dat de kinderen een nieuwe letter leren lezen, leren zij deze letter ook schrijven. De kinderen oefenen de nieuwe letter eerst op een wisbordje en vervolgens in hun schrift. Uiteraard is er in de klas aandacht voor de juiste pengreep en schrijfhouding. Naast het schrijven van de letters, leren de kinderen ook de cijfers 0 t/m 9 correct schrijven.

Spellen
In het eerste half jaar van groep leren de kinderen klankzuivere woorden spellen. Dit zijn woorden die je schrijft zoals je ze hoort, zoals boom, kast, muis etc. Daarna komen woorden waar spellingregels op toegepast moeten worden, zoals woorden met /ng/ en /nk/.

Rekenen
In groep 3 zijn we in de rekenlessen onder andere bezig met het volgende: getalbegrip, splitsen, plus- en minsommen tot 20, opdrachten met de telrij en verhaalsommen. Bij het leren rekenen maken de kinderen gebruik van materiaal zoals blokjes, fiches etc.

Circuit/thematisch werken
’s Middags werken we vaak in een circuit. De kinderen zijn dan, soms aan de hand van een thema, met diverse activiteiten bezig zoals knutselen, opdrachten met cijfers en letters, opdrachten in de bouwhoek etc.