Stel cookie voorkeur in

Nieuwkomersgroepen

Op Basisschool de Kameleon bieden wij een tijdelijke opvang voor kinderen die net uit het buitenland komen en nog niet voldoende Nederlands spreken. Wij bieden leerlingen een programma op maat voor een periode van gemiddeld een jaar. Er wordt gewerkt met de methode “Mondeling Nederlands Nieuw” om leerlingen de Nederlandse taal te leren begrijpen en spreken.

De kinderen krijgen daarnaast technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen aangeboden. Daarnaast gaan wij er veel op uit met de kinderen om zo nieuwe woorden te leren. Ook aan de vakken Handenarbeid , muziek en dans wordt veel aandacht besteed.

Leerlingen kunnen gaan uitstromen naar het regulier onderwijs op een moment dat zij daar volgens de leerkrachten klaar voor zijn.