Stel cookie voorkeur in

Groep 7

Groep 7 is een jaar waarin er hard gewerkt wordt en moet worden. Er komt er veel voorbij op het gebied van rekenen, taal en spelling. De wereld orientatie vakken gaan de diepte in en dan niet vergeten het begrijpend en studerend lezen. Kortom een pittig jaar waarin de kinderen flink aan de bak moeten.

In groep 7  hebben de kinderen ook snuffelstages. Ze gaan dan naar bedrijven om al wat kennis te maken met verschillende beroepen. Dit vinden de kinderen altijd leuke uitstapjes. We doen dit twee keer in het jaar.

Ieder jaar is in april ook het theoretisch verkeersexamen. Daarna volgt het praktisch verkeersexamen.

In groep 7 krijgen de kinderen een pre-advies. Dat is dus geen definitief advies, maar dan weten de kinderen wel waar ze nog aan moeten werken.