Stel cookie voorkeur in

Welzijn Divers

Over Divers

Welzijn Divers biedt advies, ondersteuning en faciliteiten aan bewoners die willen investeren in zichzelf én een betere sociale leefomgeving.

Onze missie
Welzijn Divers levert diensten die een bijdrage leveren aan het voorkomen, verminderen of oplossen van maatschappelijke knelpunten op buurt-, wijk-, of stadsniveau. Onze taak is het activeren van burgers tot het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn, het dragen van (mede) verantwoordelijkheid voor een goede leefomgeving en voor het welzijn van medeburgers die ondersteuning nodig hebben.

Onze kernwaarden

Verbindend: Divers is een verbindende factor tussen klanten, bewoners en samenwerkingspartners; een schakel tussen systeem- en leefwereld.
Vernieuwend: Divers anticipeert op behoeften van (toekomstige) cliënten en opdrachtgevers. Divers speelt in op maatschappelijke veranderingen en vertaalt deze naar nieuwe diensten.
Gedreven: Divers is maatschappelijk betrokken, heeft hart voor de zaak en is ambitieus. Divers wil op haar vakgebied tot de besten behoren.
Resultaatgericht: Divers doet wat is afgesproken, verbindt doelstellingen met resultaten, plant en organiseert.

http://www.divers.nl/